Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Δικαιώματα αιτούντων διεθνή προστασία

Ως αιτών διεθνή προστασία στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα:

Υποχρεώσεις αιτούντων διεθνή προστασία

Ως αιτών διεθνή προστασία στην Ελλάδα, έχετε τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

  • αν εγκαταλείψετε τους χώρους φιλοξενίας χωρίς να ενημερώσετε τις αρμόδιες αρχές,
  • αν δε δηλώσετε αλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων ή δεν ανταποκριθείτε στα αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικά με την αίτησή σας ή δεν παρουσιαστείτε στην προσωπική σας συνέντευξη εντός της οριζόμενης ημερομηνίας
  • όταν χωρίς δικαιολογουμένη αιτία δεν έχετε υποβάλλει αμέσως αίτηση διεθνούς προστασίας
  • αν αποκρύψετε οικονομικούς πόρους και έχετε επωφεληθεί με τρόπο αθέμιτο από τις υλικές συνθήκες υποδοχής.
  • αν παραβιάσατε τους κανονισμούς λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας
Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber