Πρόσκληση προς τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο του άρθρου 2 παρ. 7 του Ν. 3907/2011

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ.