Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφορών για την εκτύπωση α) ενημερωτικών εντύπων εκατόν δεκαέξι (116) σελίδων και β) εγχειριδίου οδηγιών σχετικά με την διεκπεραίωση της διαδικασίας Ασύλου (μέσω απευθείας ανάθεσης) στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος