Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια α) παράθυρων αλουμινίου, β) χωρισμάτων γυψοσανίδας, γ) ξύλινης πόρτας και δ) περσίδων μέσω απευθείας ανάθεσης, στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος