Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια περιφερειακών συσκευών (πολυμηχανήματα), τόνερ και ανταλλακτικών για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός