Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την μελέτη πυροπροστασίας, μέσω απευθείας ανάθεσης, στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος