Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποβολής προσφορών για την έκτακτη και επείγουσα α) προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού, και β) παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών μέσω απευθείας ανάθεσης, στην Κεντρική Υπηρεσία Αττικής και το Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποβολής προσφορών για την έκτακτη και επείγουσα α) προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού υλικού, και β) παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών μέσω απευθείας ανάθεσης, στην Κεντρική Υπηρεσία Αττικής και το Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής Read More »