Διευκρίνιση No 1 για την υπ’αρ. πρωτ. 5626/12.4.2016 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια εννέα (9) ταινιών βίντεο»

Διευκρίνιση  διαγωνισμού