Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Εθνικού Ανοικτού διαγωνισμού με θέμα την «Προμήθεια 42 μεταλλικών επιγραφών» για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Εθνικού Ανοικτού διαγωνισμού