Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για τη Δράση «Υποστήριξη της εκκαθάρισης των συσσωρευμένων προσφυγών της διαδικασίας ασύλου στην Ελλάδα»

Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καλεί τη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, με την ιδιότητα του εκ του Νόμου (de jure) Δικαιούχου όπως προκύπτει από τις διατάξεις της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 12 ΠΔ 178/2014 καθώς και των άρθρων 22 …

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για τη Δράση «Υποστήριξη της εκκαθάρισης των συσσωρευμένων προσφυγών της διαδικασίας ασύλου στην Ελλάδα» Read More »