Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου, Περιφερειακό Γραφείο Σάμου και στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Χίου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος