Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου για το κτίριο Κ8 της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου στην Αθήνα

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού