Ανάρτηση αποτελεσμάτων γραπτής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύσταση μητρώου δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

03.08.2017 Ανάρτηση αποτελεσμάτων γραπτής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύσταση μητρώου δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου