Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ασύλου για την προστασία της ακεραιότητας και της ασφάλειας εξυπηρετούμενων, εργαζόμενων και αστυνομικών

Ανακοίνωση μέτρων ασφαλείας Υπηρεσίας Ασύλου