Ένταξη των δικηγόρων οι οποίοι πέτυχαν στη γραπτή διαγωνιστική εξέταση της 15ης Ιουλίου 2019 στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

Διαβάστε την Ανακοίνωση