Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου logo

Asylum Service Funding Agreement with the European Commission, code HOME/2018/AMIF/AG/EMAS0083 «Improving Access to a Fair and Efficient Asylum Process in Greece”

Η Υπηρεσία Ασύλου, υπέγραψε Συμφωνία Επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κωδικό HOME/2018/AMIF/AG/EMAS0083 και τίτλο «Improving Access to a Fair and Efficient Asylum Process in Greece”. H διάρκεια της Δράσης θα είναι 16 μήνες, από 01.06.2019 έως 30.09.2021, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 10.207.624,66 Ευρώ. Η Υπηρεσία Ασύλου θα ενεργήσει ως συντονιστής […]

Asylum Service Funding Agreement with the European Commission, code HOME/2018/AMIF/AG/EMAS0083 «Improving Access to a Fair and Efficient Asylum Process in Greece” Read More »