12.06.23 – ΠΓΑ ΧΙΟΥ: Ανανεωμένες ΑΔΕΤ προς παράδοση