3η Απόφαση πρόσληψης ΣΟΧ 2020

3η Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στην Κεντρική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών, της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1Α_2020 (60ΝΑ46ΜΔΨΟ-ΕΣΓ) by Hellenic Ministry of Migration and Asylum on Scribd

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: