Ακόμα 2,296 εκ. ευρώ διατίθενται από το Ταμείο Αλληλεγγύης – 85 έργα ύψους € 32.484.419,02 έχουν εγκριθεί συνολικά

Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, εγκρίθηκαν από το Ταμείο Αλληλεγγύης επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους 2.296 εκ. ευρώ σε 3 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` βαθμού στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών που συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι Δήμοι Λαρισαίων, Παιονίας και Τανάγρας επιδοτούνται με 2,296 εκ. ευρώ συνολικά, για δημοτικά έργα, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών.

Συνολικά έχουν εγκριθεί 85 έργα ύψους 32.484.419,02 € σε 34 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.

 Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ακόλουθα έργα:

Δήμος ΛαρισαίωνΠρομήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση του Αισθητικού Άλσους900.000,00 €  
Δήμος Παιονίας    Κατασκευή πεζοδρομίων στις εισόδους των οικισμών Πολυκάστρου – Αξιούπολης400.000,00 €  
 Επισκευή γηπέδου Νέας Καβάλας53.660,84 €  
 Αποκατάσταση φθορών γηπέδου αντισφαίρισης Πολυκάστρου28.718,40 €  
Δήμος Τανάγρας  Ανάπλαση αυλείου χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου432.098,71 €  
Σύνολο 2.296.857,19
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: