Ανανεώσεις Αδειών Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ)

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας των οποίων οι Άδειες Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) λήγουν μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου του 2019 μπορούν να υποβάλουν ως και την 31η Ιουλίου 2019 αιτήσεις ανανέωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: residencepermits@asylo.gov.gr.

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: