Ανταποδοτικά τέλη ύψους 809.387,60 ευρώ καταβάλλονται στους Δήμους για το δ’ τρίμηνο του 2021 –  4.825.572,97 ευρώ συνολικά  για το 2021 – 63,54 εκ. ευρώ οι επιχορηγήσεις για κάλυψη ανταποδοτικών τελών, αποζημιώσεων, έκτακτων επιχορηγήσεων και έργων του Ταμείου Αλληλεγγύης

Συνεχίζεται η καταβολή ανταποδοτικών τελών σε δήμους που επιβαρύνονται με την φιλοξενία μεταναστών εντός των διοικητικών ορίων τους. Συγκεκριμένα, για το δ’ τρίμηνο του 2021 αποδόθηκε ποσό ύψους 809.387,60 ευρώ. Συνολικά, για το έτος 2021, το ποσό που έχει αποδοθεί στους Δήμους ανέρχεται σε 4.825.572,97 ευρώ. 

Επισημαίνεται ότι για τα έτη 2019-2020 είχαν εκταμιευθεί συνολικά 9.491.400,00 € για το 2019 και 9.443.617,97 € για το 2020  (18.935.017,97 €) ως ανταποδοτικά τέλη σε Δήμους. Το φετινό ποσό είναι κατά το ήμισυ περίπου μειωμένο, γεγονός που οφείλεται στην ουσιαστική αποσυμφόρηση των νησιών και της ενδοχώρας και κατ’ επέκταση στη  δραστική μείωση διαμενόντων σε δομές φιλοξενίας που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των δικαιούχων Δήμων.

Επιπροσθέτως, έχει αποδοθεί, εντός του 2021, ποσό ύψους 1.825.000,00 ευρώ, ως έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη αποζημιώσεων. Για τα έτη 2019 και 2020, έχουν εκταμιευθεί συνολικά 7.286.776,00 € εν είδει αποζημιώσεων.

Συμπληρωματικά, εγκρίθηκε η αποπληρωμή 6 δόσεων από το Ταμείο Αλληλεγγύης για έργα πέντε Δήμων, συνολικού ποσού 318.125,79 ευρώ. Συνολικά, έχουν εγκριθεί 80 έργα σε 33 δήμους και νομικά πρόσωπα αυτών ύψους 30.669.941,07 €.

Τέλος, την περίοδο 2020-2022, έχουν καταβληθεί με τη μορφή ανταποδοτικών χρηματοδοτήσεων -σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και δικαιούχους Δήμους- συνολικά 63.542.308,01 ευρώ.

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: