Search
Close this search box.

Απολογισμός δράσεων 2023 της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας

Στη δημοσιότητα δόθηκε ο Απολογισμός της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για το 2023.

Ο Απολογισμός παρουσιάζει συνοπτικά το πολύπλευρο έργο της Γενικής Γραμματείας, ένα έργο που εκτείνεται σε πολλούς τομείς – από τη θεσμική προστασία, τη διασφάλιση της στέγασης και την επέκταση του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης, μέχρι τη διασφάλιση της ποιότητας στους ξενώνες, τη ψυχική υγεία των ασυνόδευτων ανηλίκων, την υποστήριξη της κοινωνικής τους ένταξης με πολλούς τρόπους (τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες), και πρωτοποριακούς θεσμούς, όπως οι μέντορες. Με άξονα την κοινωνική ένταξη, που αποτελεί τον θεμελιώδη στόχο των δράσεων που αναπτύσσει η Γενική Γραμματεία, ο Απολογισμός είναι μια αποτύπωση του έργου της, μέσα από την οποία μπορεί κανείς να αποκτήσει εμπεριστατωμένη εικόνα, όχι μόνο για τη σημασία όσων έγιναν, αλλά και για τους στόχους, τους ορίζοντες και τις προοπτικές που προδιαγράφονται.

Η Υφυπουργός Μετανάστευση και Ασύλου κα Σοφία Βούλτεψη δήλωσε: «Eναι πολλοί οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους νιώθει την ανάγκη να παραδώσει στο ευρύ κοινό τον απολογισμό του έργου του. Οι πιο πολλοί θεμιτοί και αξιοπρόσεκτοι. Άλλωστε, η εξωστρέφεια, η δυνατότητα να μιλάς για τη δουλειά σου και να είσαι ανοικτός σε κριτική και νέες προτάσεις αποτελεί κομμάτι της δουλειάς μας. Ωστόσο, πιστεύω πως ο πιο σημαντικός λόγος ενός απολογισμού συνίσταται στο γεγονός ότι ένας απολογισμός αποτελεί συγχρόνως και μια δέσμευση. Η καταγραφή ενός έργου αποτελεί μια ακόμη πρόκληση για ακόμη περισσότερη δουλειά και ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Έτσι ώστε ο επόμενος απολογισμός να είναι πλουσιότερος από τον προηγούμενο. Και χρόνο με τον χρόνο , να γινόμαστε όλοι καλύτεροι και πιο φιλόδοξοι. Προς όφελος του Κοινού Καλού. Με λίγα λόγια, ένας απολογισμός βάζει τον πήχη. Και όσο πιο ψηλά είναι ο πήχης, τόσο πιο ψηλά πρέπει να στέκεσαι όταν θα βρεθείς αντιμέτωπος με την επόμενη λογοδοσία. Παραδίδουμε, λοιπόν, τον Απολογισμό για το 2023, με την υπόσχεση ότι του χρόνου θα ξεπεράσουμε τον πήχη που οι ίδιοι βάλαμε στον εαυτό μας».

Από τη μεριά του ο Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας, κ. Ηρακλής Μοσκώφ, υπογράμμισε πως «η λογοδοσία αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση κάθε δημόσιου φορέα, και ο απολογισμός των δράσεων του απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτήν. Ο Απολογισμός μάς δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε συγκρίσεις με προηγούμενα έτη, να αποτιμήσουμε τη δουλειά μας, να εντοπίσουμε κενά, και να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα. Πορευόμαστε με τα εφόδια και την εμπειρία του παρελθόντος, την ετοιμότητα του παρόντος και την αισιοδοξία του μέλλοντος. Αποφασιστικής σημασίας για την υλοποίηση των δράσεων μας είναι η πολυτομεακή συνεργασία, καθώς και η υποστήριξη και συνέργεια με οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, διαπλάθοντας ουσιαστικά μια κουλτούρα συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και με διεθνείς εταίρους. Στον διευρυμένο στρατηγικό μας σχεδιασμό, σημαντική θέση καταλαμβάνει το εντεινόμενο φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων. Επιδίωξή μας είναι να μεριμνήσουμε για τα θύματα trafficking, αλλά και για τις μονογονεικές οικογένειες, για τα θύματα βασανιστηρίων, για τις περιπτώσεις ΛΟΑΤΚΙ αιτούντων διεθνή προστασία που βιώνουν πολλαπλό στιγματισμό».

Powered By EmbedPress

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: