Διαμαρτυρία έξω από την Υπηρεσία Ασύλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ Υπηρεσία Ασύλου με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθεί τον τελευταίο καιρό να συγκεντρώνεται έξω από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ομάδα ανθρώπων που διαμαρτύρονται για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου.
Η Υπηρεσία Ασύλου κατανοεί την αγωνία και το άγχος των αιτούντων, πλην όμως υπάρχει αντικειμενική δυσκολία εξυπηρέτησης όλων όσοι προσέρχονται σε αυτήν με την παρούσα στελέχωσή της, παρά το ότι έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μειώσει τους χρόνους αναμονής. Στις τακτικές συναντήσεις της με φορείς και κοινότητες των μεταναστών και προσφύγων η Υπηρεσία ενημερώνει για τις προσπάθειες που κάνει για την κατά το δυνατό διευκόλυνση των εξυπηρετούμενων, συμπεριλαμβανομένης της σειράς προτεραιότητας που δίνεται μέσω τηλεφωνικής απόδοσης ραντεβού για την καταγραφή των αιτημάτων ασύλου, η οποία δεν μπορεί να παρακαμφθεί.
Η κλιμάκωση των διαμαρτυριών με το κλείσιμο της Λ. Κανελλοπούλου ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και μικρά παιδιά, και δημιουργεί σοβαρές καθυστερήσεις και δυσκολίες στο έργο της Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμη περισσότερο η δυνατότητα εξυπηρέτησης των προσερχομένων.
Σε κάθε περίπτωση η χώρα μας έχει ζητήσει έκτακτη βοήθεια και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να αναβαθμιστεί η Υπηρεσία μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: