Search
Close this search box.

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης και Διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο»

Το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου ως αναθέτουσα αρχή, θα διενεργήσει κλειστό δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4412/2016, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο», με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 107.000.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

Η ηλεκτρονική κλήρωση για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή κληρώσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου (ΑΔΑ: 94Κ546ΜΔΨΟ-ΜΥΔ), την Παρασκευή 17-07-2020 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω του ΜΗΜΕΔ (της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr/).

Ανακοίνωση: Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης και Διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνι… by Greek Ministry of Migration and Asylum on Scribd

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: