Έναρξη Εργαστηρίων Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Ξεκίνησαν σήμερα, Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, τα εργαστήρια ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και υποστήριξης έργου των επαγγελματιών εκπαίδευσης των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που οργανώνει η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε συνεργασία με τους παρακάτω φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης: 

ΑMALA Education for change, ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Άρσις, ELIX, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ, Διαπολιτισμικό Κέντρο ΠΥΞΙΔΑ του Ελληνικού Συμβουλίου για Πρόσφυγες, Παιδικά Χωριά SOS, UNICEF.

Τα εργαστήρια, που θα διαρκέσουν έως τον Ιούνιο, εστιάζουν σε τέσσερα πεδία:  

  • Ενημέρωση για τις θεσμικές διαδικασίες ένταξης των παιδιών στην τυπική εκπαίδευση  και μέθοδοι και τεχνικές για την υποστήριξη της παρακολούθησής τους  
  • Δεξιότητες επικοινωνίας, διαχείρισης συγκρούσεων, οριοθέτησης, πρόληψης επαγγελματικής εξουθένωσης  
  • Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και δεξιοτήτων ζωής όπως προκύπτει μέσα σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο  
  • Υποστήριξη έργου με συναντήσεις βασισμένες σε περιστατικά του πεδίου  

Στη σημερινή έναρξη απευθύναν σύντομο χαιρετισμό η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αρμόδια για την ένταξη κ. Σοφία Βούλτεψη και η Ειδική Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη.  

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από τις Δομές Μακροχρόνιας Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ξενώνες, ασφαλείς ζώνες και διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαμονής) από όλη την Ελλάδα.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: