Έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων για την αρχική χορήγηση αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, συνεχίζοντας τη μετάβαση προς τη πλήρη ηλεκτρονικοποίηση – ψηφιοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, ξεκινά τη νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για την χορήγηση αρχικών αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών. Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε ότι από την προσεχή Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, όλες οι αιτήσεις αρχικής χορήγηση αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/).

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί, είτε από τον ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώρας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου μας, είτε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού μέσω διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (portal.olomeleia.gr). Η σχετική Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου έχει ήδη υπογραφεί και προωθηθεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ώστε να έχει τεθεί σε ισχύ πριν την 16the Νοεμβρίου 2022.

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: