Ενημερωτική Αναφορά HELIOS

Στοιχεία Σεπτεμβρίου 2022

  • 39 794 εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα HELIOS από το 3ο τρίμηνο 2019
  • 30,3% Αφγανιστάν, 30,2% Συρία, 11,5% Ιράκ, 7,7% Ουκρανία
  • 945 νέες συμβάσεις μίσθωσης κατοικίας το 3ο τρίμηνο 2022
  • 757 τρέχοντες μαθητές σε μαθήματα ένταξης
  • 9132 συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής 
  • 22% έχει απολυτήριο Λυκείου, 20% απολυτήριο Γυμνασίου, 17% έχει πτυχίο ΑΕΙ

Powered By EmbedPress

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: