Επιστολή Αν. Υπουργού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις ελληνικές απόψεις για τη διαμόρφωση της Κοινής Πολιτικής Μετανάστευσης και Ασύλου

Επιστολή Αν. Υπουργού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις ελληνικές απόψεις για τη διαμόρφωση της Κοινής Πολιτικής Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Giorgos Koumoutsakos, με σημερινή επιστολή του στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mr. Margaritis Schinas., και την Ευρωπαία Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, Ms. Ylva Johansson, εξέθεσε τις βασικές ελληνικές απόψεις εν όψει της διαμόρφωσης της πρότασης της Επιτροπής για την Κοινή Πολιτική Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε την επιτακτική ανάγκη τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξουν αποτελεσματική αλληλεγγύη στα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα. Υπογράμμισε, ακόμη, την ανάγκη επιμερισμού των βαρών με σχετική συνδρομή στα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής, αφού τα σύνορα των κρατών αυτών είναι και σύνορα της Ένωσης.

Επιπλέον, εστίασε στην ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης των πρωτοβουλιών που έχει ήδη καταθέσει η Ελλάδα, δηλαδή την τριμερή πρωτοβουλία Ελλάδας-Κύπρου-Βουλγαρίας για την Ανατολική Μεσόγειο, την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Επιστροφών και την πρωτοβουλία για την καταπολέμηση των παράνομων δικτύων διακίνησης μεταναστών.

Συμφωνία Έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υποστήριξης Ασύλου (EASO) στην Ελλάδα.

Υπογράφεται αύριο στην Αθήνα η Συμφωνία Έδρας (Host Country Agreement) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υποστήριξης Ασύλου (EASO) με την Ελλάδα, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργο Κουμουτσάκο, και τη Διευθύντρια του Οργανισμού, Ms. Nina Gregori.

Η εν λόγω Συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς κλείνει μια νομική εκκρεμότητα πολλών ετών. Ο Οργανισμός, πλέον, αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχειρησιακή του δραστηριότητα στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας τις διαδικασίες ασύλου. Η Συμφωνία Έδρας προβλέπει σχεδόν το διπλασιασμό των εργαζομένων του Οργανισμού στην Ελλάδα, οι οποίοι θα συμβάλλουν σημαντικά στην εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για το άσυλο και την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών.

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: