Πρώτος βαθμός

Την ημέρα που σας έχει ορίσει η Υπηρεσία, θα δώσετε συνέντευξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου. Θα πρέπει να απαντήσετε με πλήρη ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του, να καταθέσετε μόνον αληθινά περιστατικά με πληρότητα και να μην αποκρύψετε κανένα στοιχείο που συνδέεται με την αίτησή σας. Εάν καταθέσετε αναληθή περιστατικά ή ισχυρισμούς θα επηρεάσετε αρνητικά την κρίση επί της αίτησής σας.

During your interview, the Asylum Service staff member will particularly ask you regarding the information you stated in your application form, your identity details, about how you came to Greece, the reasons why you left your country of origin or the country you previously resided in (in case you are a stateless person) as well as the reasons why you cannot or you do not wish to return to that country. During your interview you can add any additional information or evidence you deem as necessary.

Εάν, λόγω γλώσσας, δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε με τον υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου στη συνέντευξη θα είναι παρών και διερμηνέας.

Στη συνέντευξη μπορείτε να παραστείτε μαζί με δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο (νομικό, ιατρό, ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό).

Αυτά που θα πείτε στη συνέντευξη είναι εμπιστευτικά. Δεν θα κοινοποιηθούν σε καμία περίπτωση στις αρχές της χώρας σας και του φερόμενους ως διώκτες σας, μπορεί όμως να κοινοποιηθούν σε άλλες ελληνικές αρχές.

Η συνέντευξη μπορεί να ηχογραφείται. Ο υπάλληλος συντάσσει ένα κείμενο (πρακτικό) που περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις και απαντήσεις της συνέντευξης. Εάν η συνέντευξη δεν ηχογραφηθεί, θα πρέπει να ελέγξετε το κείμενο του πρακτικού με τη βοήθεια του διερμηνέα, να επιβεβαιώσετε το περιεχόμενό του ή να ζητήσετε να γίνουν διορθώσεις και να το υπογράψετε. Μπορείτε όποτε θέλετε να πάρετε αντίγραφο του πρακτικού ή/και της ηχητικής καταγραφής της συνέντευξής σας.

After your interview, the Asylum Service will decide whether you will be granted the Refugee Status or the Subsidiary Protection Status, or whether your application will be rejected.

Όταν εκδοθεί η απόφαση για την αίτησή σας η Υπηρεσία Ασύλου θα σας ειδοποιήσει για να την παραλάβετε. Θα σας ειδοποιήσει με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει είτε με τηλεφώνημα, είτε με επιστολή ή τηλεγράφημα, είτε με fax, ή με e-mail.

Η Υπηρεσία Ασύλου πρέπει να σας επιδώσει την απόφαση με τη βοήθεια διερμηνέα σε γλώσσα που καταλαβαίνετε.

Μπορείτε, ενόσω εκκρεμεί η εξέταση της αίτησής σας, να παραιτηθείτε από αυτήν.

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: