Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και τα Παιδικά Χωριά SOS συνεχίζουν για 2η χρονιά το πρόγραμμα εκπαιδευτικής υποστήριξης ασυνόδευτων ανηλίκων

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και τα Παιδικά Χωριά SOS συνεχίζουν για δεύτερη σχολική χρονιά την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικής υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανήλικους σε όλη την Ελλάδα.

Στην προσπάθεια διασφάλισης της ίσης πρόσβασης όλων των παιδιών στο δικαίωμα της εκπαίδευσης, η Special Secretariat for the Protection of Unaccompanied Minors και τα Παιδικά Χωριά SOS, υλοποιούν και φέτος το πρόγραμμα εκπαιδευτικής υποστήριξης παιδιών, που ζουν σε Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων είτε σε μεγάλα αστικά κέντρα, είτε σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά το περσινό σχολικό έτος και  περιλαμβάνει εξ’ αποστάσεως and διά ζώσης μαθήματα τα οποία υλοποιούνται από τα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Παιδικών Χωριών SOS πανελλαδικά. Τα μαθήματα και οι υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Δομών και τις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες και δεξιότητες των μαθητών, ενώ ακολουθούν τον βασικό σχολικό κορμό με μαθήματα όπως Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική, Αγγλικά, Γερμανικά αλλά και μαθήματα ενίσχυσης των Ψηφιακών τους Δεξιοτήτων καθώς και Δημιουργική Απασχόληση. Ταυτόχρονα, τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε επιπλέον υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί στα Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Παιδικών Χωριών SOS. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει την αδιάληπτη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο και να διασφαλίσει την ίση πρόσβασή τους στην εκπαίδευση.

Έτσι, το πρόγραμμα συνεχίζεται και κατά το τρέχον σχολικό  έτος 2021-2022, με ενίσχυση  και διεύρυνση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως π.χ. με την ένταξη μαθήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και εξειδικευμένων Εργαστήριων Δημιουργικής Απασχόλησης.

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: