Εκμίσθωση και λειτουργία κυλικείου – εστιατορίου στο κτήριο Κεράνη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκμίσθωση και λειτουργία κυλικείου – εστιατορίου στο ισόγειο του κτηρίου «Κεράνη».

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 6.10.2021, ώρα 15:00. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί:  την Πέμπτη 7.10.2021 και ώρα 10:00 στο κτήριο Κεράνη, Λ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ 182 33 και συγκεκριμένα στο Γραφείο 314, από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: