Αναβάθμιση, Ανακαίνιση Υφιστάμενων Κτιρίων για τη φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Αναβάθμιση, Ανακαίνιση Υφιστάμενων Κτιρίων για τη φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων

National Programme ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 10/04/2017 – 31/07/2017

Beneficiaries: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Προϋπολογισμός: 3.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 008

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση, ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας και εποπτευόμενων φορέων αυτής, προκειμένου να λειτουργήσουν ως Δομές Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: