Εθνικό Πρόγραμμα ΤΕΑ 2014-20

migration.gov.gr/ma

Ανοικτές Προσκλήσεις

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: ………

Beneficiaries:

Περίοδος Υλοποίησης: Από – Έως

Budget

Συνημμένα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: ………

Beneficiaries:

Περίοδος Υλοποίησης: Από – Έως

Budget

Συνημμένα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: ………

Beneficiaries:

Περίοδος Υλοποίησης: Από – Έως

Budget

Συνημμένα

 • SO1
  • Πρόσκληση ΥΑ 2020-01
  • Πρόσκληση ΥΑ 2020-02
  • Πρόσκληση ΥΑ 2020-03
  • Πρόσκληση ΕΑ-ΥΑ 2020-01
  • Πρόσκληση ΕΑ-ΥΔΕΑΠ 2020-01
  • Πρόσκληση ΕΑ-ΥΔΕΑΠ 2020-02
 • SO2
  • Πρόσκληση ΥΑ 2020-01
  • Πρόσκληση ΥΑ 2020-02
  • Πρόσκληση ΥΑ 2020-03
  • Πρόσκληση ΕΑ-ΥΑ 2020-01
  • Πρόσκληση ΕΑ-ΥΔΕΑΠ 2020-01

Πρόσκληση ΕΑ-ΥΔΕΑΠ 2020-02

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: