Καταγγελίες για απάτη

Η Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Π., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Υπεύθυνης Αρχής, μπορεί να δεχθεί καταγγελίες που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις / Πράξεις του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.
If you wish to send a complaint, please press here
Τηλέφωνο καταγγελιών: +30 210 3256532

Alternatively you may contact the AFCOS public service, according to Law 4320/art. 7B and according to art. 4(3) of Reg. 883/2013 EC., which is the responsible National Authority for such complaints concerning co-funded programmes / projects.

For sumbitting a complaint to the General Secretership for Tackling Corruption please press here

More information available in the central website of the National Transparency Authority www.gsac.gov.gr
and alternatively at the postal address Pireos 207 & Alkifronos 92, P.B. 11853 tel: +30 – 213 13 10 400

Για καταγγελίες που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις / Πράξεις του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) here

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: