Search
Close this search box.

Κοινοτικό Θεσμικό Πλαίσιο

Γενικοί Κανονισμοί 

 • Καν. 514/2014 «σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων»
 • Κατ’ εξουσ. Καν 1042_2014 «για τη συμπλήρωση του Καν. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών»

Ειδικοί Κανονισμοί των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας

 • Καν. 513/2014 «για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου »
 • Καν. 515/2014 «για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και την κατάργηση της απόφασης 574/2007»
 • Καν. 516/2014«για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381 και την κατάργηση των αποφάσεων 573/2007 και 575/2007 και της απόφασης 2007/433»

Κανονισμοί σχετικά με  Υποδείγματα των Εθ. Πρ. και του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC2014) μεταξύ Ε.Ε. και Κ-Μ

 • Εκτελεστικός Καν. 802/2014 «για την εκπόνηση υποδειγμάτων για τα εθνικά προγράμματα και τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, σύμφωνα με τον καν. 514/2014»

Κανονισμοί για την κατάρτιση και υποβολή του Αιτήματος Πληρωμής και Ετήσιων και Τελικών Εκθέσεων Εφαρμογής των Εθνικών Προγραμμάτων

 • Εκτελεστικός Καν. 377/2015 «για τη θέσπιση υποδειγμάτων για τα έγγραφα που απαιτούνται για την καταβολή του ετήσιου υπολοίπου σύμφωνα με τον καν. 514/2014»
 • Εκτελεστικός Καν. 799/2014 «σχετικά με τον καθορισμό υποδειγμάτων για τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις εφαρμογής σύμφωνα με τον Καν. 514/2014»
 • Εκτελεστικός Καν. 800/2014 «για τη θέσπιση διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και άλλων πρακτικών ρυθμίσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων και στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος διέλευσης σύμφωνα με τον καν. 514/2014»
 • Εκτελεστικός Καν. 801/2014 «για τον καθορισμό του χρονοδιαγράμματος και των λοιπών όρων εφαρμογής που συνδέονται με τον μηχανισμό κατανομής των πόρων για τα προγράμματα επανεγκατάστασης της Ένωσης στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης»

Κανονισμοί για τις Διαχειριστικές Επαληθεύσεις και τους Ελέγχους

 • Εκτελεστικός Καν. 840/2015 «για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον καν.514/2014».
 • Καν. 378/2015 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014…όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών και την εκτέλεση της εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση»
 • Κατ’ εξουσιοδότηση Καν. 1973/2015 «για τη συμπλήρωση του καν. 514/2014 με ειδικές διατάξεις για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και της καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων»
 • Κατ’ εξουσιοδότηση Καν. 1977/2015«για τον καθορισμό της συχνότητας και του μορφότυπου της έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων, δυνάμει του καν. 514/2014».

Κανονισμοί για τη Θέσπιση μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας

 • Εκτελεστικός Καν.1049/2014«σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας σύμφωνα με τον καν. 514/2014»
 • Κατ’ εξουσιοδότηση Καν. 1048/2014 «για τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για το κοινό και μέτρων ενημέρωσης των δικαιούχων δυνάμει του καν. 514/2014»

Κοινό πλαίσιο Παρακολούθησης

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: