Μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας και παιδιών από νησιά του ανατολικού Αιγαίου στην ηπειρωτική χώρα

Μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας και παιδιών από νησιά του ανατολικού Αιγαίου στην ηπειρωτική χώρα

 

National Programme: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 29/09/2016 – 10/10/2016

Δικαιούχοι: Γενική Γραμματεία Συντονισμού Προϋπολογισμός: 5.000.000 €

Κωδικός Πρόσκλησης: 003

Η δράση αφορά στην μεταφορά υπηκόων και παιδιών τρίτων χωρών που χρήζουν διεθνούς προστασίας από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα, μετά την ταυτοποίησή τους, κατά την περίοδο 31.10.2015 έως 31.12.2015, προκειμένου να προωθηθούν σε ανοιχτές δομές υποδοχής που λειτουργούν στην ενδοχώρα.

Συνημμένα Αρχεία

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: