Search
Close this search box.

Νέα - Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου 18.05.23 - Αύξηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης

18/05/2023: Με ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αυξάνεται η χρηματοδότηση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Powered By EmbedPress

Ανακοίνωση-Ενημέρωση αναφορικά με την Πρόσκληση 040 (23/06/2020)

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φορείς ότι έχει δημοσιευθεί η 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης 040 “Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω”. Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα της πρόσκλησης.

Επείγουσα ανακοίνωση

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Κράτους για περιορισμό των μετακινήσεων, συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους και όλων των λοιπών μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), παρακαλείσθε θερμά για τα παρακάτω:

 

  1. Αποφυγή προσέλευσης στην Υπηρεσία μας, αν δεν έχει προηγηθεί κατάλληλη συνεννόηση και αξιοποίηση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα Στελέχη της Υπηρεσίας μας,
  2. Αποστολή εγγράφων για Πρωτοκόλληση:
  • κατά προτεραιότητα με email στις διευθύνσεις mchardalia@mnec.gr or sec.amifisf@mnec.gr.
  • Το συνολικό μέγεθος αποστολής e-mail δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10(up to 2 MB. Θα σας ενημερώνουμε με απαντητικό e-mail για τον Αριθμό Πρωτοκόλλου του εγγράφου σας.
  • Εναλλακτικά, αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείτε courier, που θα τα παραδίδει στην είσοδο της Υπηρεσίας μας, Λέκκα 23-25, 11527 Αθήνα, 9:00-15:00.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας στην προστασία όλων μας από αυτή την πρωτοφανή πανδημία.

Με εκτίμηση,

ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕ ΤΕΑ ΑΠ

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 035, για μια ημέρα λόγω τεχνικών προβλημάτων

Δίνεται επιπλέον παράταση για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης προτάσεων, μέχρι την Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019, λόγω τεχνικών προβλημάτων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτημάτων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 2322/04-10-2019 Πρόσκληση με κωδικό 035 και Α/Α ΟΠΣ: 3928 (ΑΔΑ: 6266465ΧΙ8-71Κ).

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 035 και τίτλο «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης και εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων, σε επαγγελματικές δεξιότητες»

Σε συνέχεια της ανοικτής Πρόσκλησης με κωδικό 035 και τίτλο «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης και εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων, σε επαγγελματικές δεξιότητες»  ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι δίνεται ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης προτάσεων, μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου. Η παράταση δίνεται λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και για την διευκόλυνση της προετοιμασίας των σχετικών αιτημάτων. Σημειώνεται ότι πρόκειται άμεσα να δημοσιευτεί και κατάλογος ερωτήσεων – απαντήσεων σχετικά με την Πρόσκληση.

Λόγω πολύ στενών χρονικών προθεσμιών για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, την επιλογή της πρότασης ή των προτάσεων και εν συνεχεία για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της δράσης, καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της, επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Αρχή δεν θα είναι σε θέση να χορηγήσει περαιτέρω  παράταση για την υποβολή αιτημάτων στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης.

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για τη συνέχιση της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα»
Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για τη Δράση «Παροχή υπηρεσιών σίτισης, καθαριότητας και συντήρησης στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου»

Press Release

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και άλλων πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) δημοσίευσε πρόσκληση με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών σίτισης, καθαριότητας και συντήρησης στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου».

Η προκηρυσσόμενη δράση, προϋπολογισμού 45.000.000€, αφορά στη χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020  της παροχής υπηρεσιών σίτισης, καθαριότητας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και υποδομών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ήτοι Λέσβο, Σάμο, Κω, Λέρο, Χίο, καθώς και της κάλυψης των λειτουργικών εξόδων τους (δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικά έξοδα κλπ.). Επιπλέον, η δράση αφορά στην προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης και τη διανομή τους στους φιλοξενούμενους των συγκεκριμένων Κ.Υ.Τ.

Η πρόσκληση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Μέσω της δράσης αυτής, επιδιώκεται η άμεση κάλυψη των βασικών αναγκών των προσφύγων που στεγάζονται στα Κ.Υ.Τ. και η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών σε αυτά. Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, ανταποκρινόμενο με σεβασμό και συνέπεια στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διαχείριση του  προσφυγικού ζητήματος,  εξασφαλίζει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για τη λειτουργία των εν λόγω Κέντρων.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. http://www.amifisf.gr/

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για τη Δράση «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα»

Press Release

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ) ανακοινώνουν τη δημοσίευση της πρόσκλησης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα».

H παραπάνω πρόσκληση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 θα χρηματοδοτήσει μέρος του σχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.).

Στόχος της πρόσκλησης  είναι η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, η εξασφάλιση των σχολικών εγχειριδίων και των υπολοίπων σχολικών ειδών (τετράδια, μολύβια κλπ.) για τους μαθητές και τις μαθήτριες και η γενικότερη διαμόρφωση των διδακτικών αιθουσών.

Η Κυβέρνηση σεβόμενη πρωτίστως τα Δικαιώματα του Παιδιού και τηρώντας τις δεσμεύσεις της για την εφαρμογή  μιας πολιτικής κοινωνικής ένταξης, στηρίζει έμπρακτα μέσω της εν λόγω πρόσκλησης τα παιδιά των προσφύγων και τις οικογένειές τους.

Η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα  κάθε παιδιού, καθιστώντας την  προάσπισή του αδήριτη ανάγκη. Οι προσφυγικές ροές έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες, οι οποίες  καλούν την εκπαίδευση να ανταποκριθεί στο σημαντικό ρόλο που της αντιστοιχεί. Να λειτουργήσει ως κυρίαρχο  μέσο  για την ομαλή ένταξη των παιδιών προσφύγων, όπως επίσης και ως εργαλείο άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: