Προσκλήσεις Υπεύθυνης Αρχής

Ειδικός Στόχος SO1:

Λίστα προσκλήσεων με κατηγορία “AMIF 14-20” ”

SO1

Ειδικός Στόχος SO2:

Λίστα προσκλήσεων με κατηγορία AMIF 2014-20

SO2

Ειδικός Στόχος SO3:

Λίστα προσκλήσεων με κατηγορία “AMIF 14-20

SO3

Technical Help

Ειδικός Στόχος SO1:

Λίστα προσκλήσεων με κατηγορία “AMIF 14-20” ”

SO1

Ειδικός Στόχος SO2:

Λίστα προσκλήσεων με κατηγορία AMIF 2014-20

SO2

Ειδικός Στόχος SO3:

Λίστα προσκλήσεων με κατηγορία “AMIF 14-20

SO3

Technical Help

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: