Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου

National Programme TAME / TEA

Περίοδος Υποβολής: 15/04/2020 – 27/04/2020

Beneficiaries: Φλώριος ΓΛΕΖΟΣ

Προϋπολογισμός: 12.400,00€

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου ‘Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Μονάδας Β’  της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π’

Συνημμένα Αρχεία

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: