Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους

Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους

National Programme TAME

Περίοδος Υποβολής: 03/11/2017 – 20/11/2017

Beneficiaries: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης/ Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Προϋπολογισμός: 63.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 017

Η δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ήτοι Λέσβο, Σάμο, Κω, Λέρο, Χίο, καθώς και στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους (δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομικά έξοδα κλπ.), για το έτος 2018. Επιπλέον, η δράση αφορά στην προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης και τη διανομή τους στους φιλοξενούμενους των συγκεκριμένων Κ.Υ.Τ.

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: