Τεχνική Βοήθεια

Τεχνική Βοήθεια

National Programme ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 01/08/2016 – 31/10/2022

Beneficiaries: ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ

Προϋπολογισμός: 200.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 001

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο εθνικό πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης στο πλαίσιο της δράσης «Τεχνική Βοήθεια»

Συνημμένα Αρχεία

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: