Search
Close this search box.

Με ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου και του Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής αυξάνεται με επιπλέον  42.260.302,34€ η χρηματοδότηση της Ελλάδας από την Ε.E.

Με ανακοινώσεις  της στις 25/10/2023, η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γνωστοποίησε την επιλογή και έγκριση δύο (2) ακόμη προτάσεων  που υπεβλήθησαν από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (α) στο πλαίσιο της πρόσκλησης για Ειδικές Δράσεις (Specific Actions) με τίτλο « Ειδική Δράση  Κράτη Μέλη υπό πίεση- ασυνόδευτοι ανήλικοι»  από το Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 με κωδικό αναφοράς – Reference AMIF/2023/SA/1.2.1 και (β) στο πλαίσιο της πρόσκλησης για Ειδικές Δράσεις (Specific Actions) με τίτλο ««Ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης στα εξωτερικά σύνορα (e-surveillance)» από το Πρόγραμμα του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027 με κωδικό αναφοράς BMVI/2023/SA/1.1.4.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν:

(1) η ελληνική πρόταση με τίτλο «ΠΥΞΙΔΑ-Συμπληρωματικός Μηχανισμός Υποστήριξης της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα» με κωδικό αναφοράς – Reference AMIF/2023/SA/1.2.1/12-Lot 1 που υποβλήθηκε με  την  ειδική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  – Reference AMIF/2023/SA/1.2.1  του  Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης  η οποία δημοσιεύθηκε στις 15/06/2023.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η  δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων αναγκών και των διαρθρωτικών ελλείψεων που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των ΑΜΜ στην Ελλάδα.

Το έργο προβλέπει: α) την ίδρυση 5 Κέντρων πανελλαδικά για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας με επίκεντρο το τραύμα, εξειδικευμένη νομική βοήθεια, στοχευμένες υπηρεσίες για την καταπολέμηση των ποσοστών εγκατάλειψης του γυμνασίου μεταξύ των Ασυνόδευτων Ανηλίκων καθώς και υπηρεσίες για Ασυνόδευτα Ανήλικα που έχουν ενηλικιωθεί (18-21 ετών) και στερούνται προστατευτικού πλαίσιο β) την  εκπαίδευση και κλινική επίβλεψη για επαγγελματίες που εργάζονται με Ασυνόδευτα Ανήλικα, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται σε θέματα παιδικής προστασίας και την προστασία τους από εξουθένωση γ) υπηρεσίες συνοδείας κατά τη νοσηλεία και εξειδικευμένη συνοδεία έκτακτης ανάγκης σε εγκαταστάσεις υγείας για Ασυνόδευτα Ανήλικα  δ) εκπαιδευτικό και πληροφοριακό υλικό και εργαστήρια για την ενδυνάμωση  των Ασυνόδευτων Ανηλίκων με την αντιμετώπιση της βίας, των στερεοτύπων φύλου, την προώθηση της ισότητας και την ενθάρρυνση της κοινοτικής συμμετοχής. Το έργο εκτιμάται ότι θα υποστηρίξει περίπου 3.000 Ασυνόδευτα Ανήλικα, 50 Ασυνόδευτα Ανήλικα που έγιναν πρόσφατα ενήλικες και 1.742 επαγγελματίες στο πεδίο.

Η παραπάνω ειδική δράση θα ενταχθεί  στο Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης,  2021-2027 με 90 % συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2) η ελληνική πρόταση με τίτλο  «Μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της ηλεκτρονικής επιτήρησης μέσω της ενίσχυσης των επικοινωνιακών συνδέσεων» – Ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιτήρηση των χερσαίων συνόρων» με κωδικό αναφοράς – Reference με κωδικό αναφοράς -Ref. no. BMVI/2023/SA/1.1.4/009 που υποβλήθηκε με την ειδική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Reference BMVI/2023/SA/1.1.4.  του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, η οποία δημοσιεύθηκε στις 15/06/2023.

Σκοπός του έργου είναι η αγορά είκοσι επτά (27) Κινητών Κέντρων Διαχείρισης Συμβάντων (MIMC) για την κάλυψη εξειδικευμένων απαιτήσεων επιτήρησης και λειτουργίας (κινητό σύστημα καμερών παρακολούθησης και κέντρο ελέγχου λήψης-μετάδοσης ήχου και εικόνας με ενσωματωμένο σύστημα drone). Τα MIMC θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς επιτήρησης στα χερσαία σύνορα, καθώς και για σκοπούς κάλυψης σε περιοχές που δεν μπορούν να παρακολουθηθούν με τα υπάρχοντα μέσα. Είκοσι (20) από είκοσι επτά (27) Κινητά Κέντρα Διαχείρισης Συμβάντων θα εγκατασταθούν σε ειδικά διαμορφωμένα οχήματα τύπου VAN AWD και τα υπόλοιπα επτά (7) σε κοντέινερ που θα μπορούν να μεταφερθούν και να τοποθετηθούν σε επιχειρησιακές παραμεθόριες περιοχές. 

Η παραπάνω ειδικής δράση θα ενταχθεί  στο  Μέσο  Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων με 80 % συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Διαχειριστική Αρχή μέχρι σήμερα έχει πετύχει την έγκριση συνολικά έντεκα (11) Ειδικών Δράσεων οι οποίες έχουν αυξήσει τη Χρηματοδότηση των Ελληνικών Προγραμμάτων των ΤΑΜΕΥ 2021-2027 κατά 66.971.007,52 € επιπλέον του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: