Μνημόνιο συνεργασίας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Δήμου Αν. Σάμου και Πανεπιστημίου Αιγαίου για την αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής του παλιού ΚΥΤ Σάμου

Ολοκληρώθηκε η σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Δήμου Αν. Σάμου και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ενεργήσουν από κοινού για την πλήρη αποκατάστασης της ευρύτερης περιοχής όπου λειτουργούσε το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Σάμου, με την ταυτόχρονη διερεύνηση της πιθανής ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων της περιοχής, τόσο από αυτή καθ’ αυτή τη λειτουργία του ΚΥΤ, όσο και από τις πυρκαγιές που συχνά ξεσπούσαν.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση διερεύνησης πιθανής ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων της περιοχής, καθώς και τη σύνταξη της σχετικής μελέτης για την άρτια αποκατάσταση του χώρου σύμφωνα με υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Ο Δήμος Αν. Σάμου, με τη σειρά του, αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης της περιοχής και την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης των ιδιοκτητών των όμορων, στον χώρο του πρώην ΚΥΤ, εκτάσεων. Αναλαμβάνει, επίσης, τη διαχείριση της φιλοξενίας και της περίθαλψης αδέσποτων ζώων στο χώρο του πρώην ΚΥΤ, καθώς και όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες και διαδικασίες για την αγορά του οικοπέδου ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α), στο οποίο στεγαζόταν το πρώην ΚΥΤ Σάμου..

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα μεριμνήσει για τη χρηματοδότηση, τόσο για τις εργασίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όσο και για τη μετέπειτα υλοποίηση του έργου αποκατάστασης της περιοχής. Τέλος, στο πλαίσιο των ανωτέρω, αναλαμβάνει τη διερεύνηση για τη δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς του ανωτέρω οικοπέδου ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α) στο οποίο στεγαζόταν το πρώην ΚΥΤ Σάμου.

Με αυτόν τον τρόπο, υλοποιείται ακόμα μία δέσμευση του Υπουργείου προς την τοπική κοινωνία του νησιού, μετά και τον οριστικό τερματισμό λειτουργίας του παλαιού ΚΥΤ στο Βαθύ της Σάμου.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: