Μεταφορά ευάλωτων ομάδων σε ξενοδοχεία και ολοκλήρωση του προγράμματος φιλοξενίας έως το τέλος του 2020

Στην μεταφορά, από τα ΚΥΤ των 5 νησιών του Ανατολικού Αιγαίου σε ξενοδοχεία της ηπειρωτικής χώρας, περίπου 2.000 ευάλωτων ατόμων -μαζί με τις οικογένειες τους – προχωρά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα φιλοξενίας σε ξενοδοχεία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020,οπότε θα λήξουν όλες οι μισθώσεις ξενοδοχείων. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, διαχειρίζεται το πρόγραμμα φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, στο οποίο σήμερα φιλοξενούνται 5.844 άτομα σε 55 ξενοδοχειακές μονάδες.

Ήδη, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχει προχωρήσει σε δημόσια πρόσκληση προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι ξενοδόχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο πρόγραμμα φιλοξενίας μεταναστών και αιτούντων άσυλο. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα επιλεγούν με βάση τις διαδικασίες επιλογής βάσει ποιότητας – κόστους που περιγράφονται στην πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Οι προσφορές πρέπει να παραδοθούν δια χειρός ή μέσω ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση αποστολής: οδός Δωδεκανήσου 6, τ.κ. 17456 Άλιμος, έως τις 30 Απριλίου, ώρα 15:00. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την πρόσκληση του ΔΟΜ, καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή μετά από αυτή την ημερομηνία.

Ανάλογα με την διαθεσιμότητα των πόρων η χρονική διάρκεια των απαιτούμενων υπηρεσιών θα διαρκέσει από τρεις έως και έξι μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το  πλήρες αντίγραφο του τεύχους δημοπράτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: iomgrprocurement@iom.int

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: