Search
Close this search box.

Ομιλία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη στη Βουλή, για το σχέδιο νόμου, που αφορά στις διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών και την βελτίωση επενδυτικών αδειών διαμονής

Νότης Μηταράκης: ‘’Η Ελλάδα δεν είναι και δεν θα ξαναγίνει πύλη εισόδου παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη, όπως έγινε την περίοδο 2015-2019″.

Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, ο  Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Mr. Notis Mitarachi, τόνισε ότι πρέπει να καταστεί σαφές ότι:

‘’Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί, όπως την περίοδο 2015-19, να είναι η πύλη εισόδου στην Ευρώπη για   παράνομες μεταναστευτικές ροές, κατά παράβαση του άρθρου 31 της Συνθήκης της Γενεύης.’’

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, ο Mr. Mitarachi, επεσήμανε ότι παρά τις σημαντικές προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η χώρα  μας, ‘’ανακτήσαμε τον έλεγχο του μεταναστευτικού και κατ’ επέκταση τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας μας”.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, τόνισε ότι:

‘’οι μεταναστευτικές ροές, το   τελευταίο δωδεκάμηνο έχουν μειωθεί κατά 86% και μάλιστα, στα νησιά κατά 95%, Στο επτάμηνο   μειώθηκαν κατά 77% οι διαμένοντες στα νησιά και κατά 45% στην ενδοχώρα.   Πλέον, στις δομές & στο ΕΣΤΙΑ έχουμε 46 χιλιάδες διαμένοντες, με χωρητικότητα 66 χιλιάδων θέσεων.’’

Διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών

Αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο, ο Mr. Mitarachi, διευκρίνησε ότι με την τροποποίηση διατάξεων του νόμου περί απελάσεων και του νόμου περί επιστροφών, ρυθμίζονται ζητήματα και διαδικασίες απελάσεων και  επιστροφών υπηκόων τρίτων χωρών, που διαμένουν παράνομα στη χώρα μας.

“Σκοπός των ρυθμίσεων αυτών”, τόνισε ο Mr. Mitarachi,

“είναι η επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί απελάσεων και επιστροφών και κατά το δυνατόν, περιορισμός των περιθωρίων για την καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων από τους προς απέλαση ή επιστροφή υπηκόους τρίτων χωρών.”

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου πρόσθεσε:

“Στόχος είναι ο σαφής διαχωρισμός των διοικητικών διαδικασιών απέλασης που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αλλοδαπών εν γένει που συλλαμβάνονται λόγω παράνομης χερσαίας ή θαλάσσιας διέλευσης των εξωτερικών συνόρων της Χώρας, από τις διαδικασίες επιστροφής που εφαρμόζονται σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.’’

Διαδικασία παροχής προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης σε υπηκόους τρίτων χωρών

‘Οπως εξήγησε ο Mr. Mitarachi

‘’Αναμορφώνεται η διαδικασία παροχής προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης, σε υπηκόους τρίτων χωρών, των οποίων η παραμονή στην Ελλάδα έχει κηρυχθεί παράνομη, έτσι ώστε το μέτρο της οικειοθελούς επιστροφής να μην υπονομεύει τους στόχους της διαδικασίας επιστροφής ανά περίπτωση. Ειδικότερα, μειώνεται η διάρκεια του χρονικού διαστήματος για την οικειοθελή αναχώρηση και αυστηροποιούνται οι διατάξεις που αφορούν στη δυνατότητα παράτασης του διαστήματος οικειοθελούς αναχώρησης.’’

Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών

Με το δεύτερο Κεφάλαιο του νομοσχεδίου, τόνισε ο Mr. Mitarachi, τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης, καθώς

’προβλέπεται η αξιοποίηση των σύγχρονών τεχνολογιών ώστε να επιτευχθεί  σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για το δημόσιο. Προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας ενημέρωσης για την παραλαβή εκδοθείσας άδειας διαμονής με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και των διαδικασιών επίδοσης απορριπτικών αποφάσεων. ‘’

Προσέλκυση ψηφιακών νομάδων

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφέρθηκε εκτενώς και στις διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων, καθώς και την είσοδο και διαμονή σπουδαστών και ερευνητών κατόχων έγκυρων τίτλων σπουδών από κράτος μέλος της ΕΕ, ρυθμίσεις που είναι  απαραίτητες για την εφαρμογή στη χώρα ενός θεσμού με θετικό οικονομικό αποτύπωμα.

Συγκεκριμένα, τόνισε ο  Mr. Mitarachi:

‘’Eισάγουμε νέου τύπου εθνικής θεώρησης εισόδου που παρέχει τη δυνατότητα  προσωρινής, έως 12 μήνες, διαμονής στην Ελλάδα, σε Πολίτες Τρίτων Χωρών οι οποίοι εργάζονται εξ΄ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας με εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας.’’

‘’Επενδυτική Κινητικότητα’’

Παράλληλα, το νομοσχέδιο επεσήμανε ο  Mr. Mitarachi:

‘’ Εισάγει την έννοια της «επενδυτικής κινητικότητας» με γνώμονα την προσέλκυση επενδυτών. Πιο συγκεκριμένα, πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια διαμονής ως επενδυτές για  επένδυση σε τραπεζική κατάθεση ή άυλους τίτλους, θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα εν λόγω επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία θα ρευστοποιήσουν, μεταβαίνοντας σε άλλη επενδυτική κατηγορία, χωρίς να απωλέσουν το δικαίωμα νόμιμης διαμονής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να υποχρεωθούν να αναχωρήσουν από τη χώρα, ώστε να λάβουν νέα θεώρηση εισόδου.’’

Κατάχρηση διαδικασιών ασύλου

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων και την τροποποίηση διατάξεων με σκοπό την αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης των διαδικασιών ασύλου που υπονομεύουν και επιβραδύνουν την εν  γένει διαδικασία. Βασικά σημεία  του προτεινόμενου νομοσχεδίου όπως εξήγησε ο Mr. Mitarachi,  είναι μεταξύ άλλων ‘’η εισαγωγή δυνατότητας απόρριψης αιτήματος διεθνούς προστασίας και στις περιπτώσεις  που θα επιτρεπόταν η ανάκλησή της εάν είχε χορηγηθεί.  Πρόκειται για ενσωμάτωση σχετικής διάταξης Οδηγίας περί μη χορήγησης ασύλου όταν ο αιτών (ή η αιτούσα) θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας ή την κοινωνία της Ελλάδας, λόγω τελεσίδικης καταδίκης του για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος.’’ Η εν λόγω προϋπόθεση ως σήμερα λαμβανόταν υπόψη μόνο ενόψει ανανέωσης ή ανάκλησης ασύλου.  

Διατάξεις για την λειτουργία Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Mr. Notis Mitarachi, αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που αφορούν  σε ζητήματα υπηρεσιών και στελέχωσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και εισάγουν διατάξεις οργανωτικής φύσης για τις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές, οι οποίες θα αρχίσουν να λειτουργούν από το Σεπτέμβριο.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: