Παράταση δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Η ισχύς των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία, η οποία στις 11 Σεπτεμβρίου είχε παραταθεί μέχρι τέλος του έτους, λαμβάνει νέα παράταση έως την 31η Μαρτίου 2021 ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης κάθε δελτίου. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι κάτοχοι των παλιών δελτίων, μπορούν να παραλαμβάνουν τα νέα δελτία τους όπως αυτό προβλέπεται από την υπ’ αριθμόν 22066/16.10.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: