ΠΓΑ Αττικής – Πρόγραμμα παραλαβής ταξιδιωτικών εγγράφων/ΑΔΕΤ

Από Δευτέρα 5 Απριλίου στο ΠΓΑ Αττικής ξεκινά η απόδοση ΑΔΕΤ στους δικαιούχους, αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού και με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ΠΓΑ Αττικής – Πρόγραμμα παραλαβής ταξιδιωτικών εγγράφων/ΑΔΕΤ

Travel Documents that are Ready

Initial Residence Permits that are Ready

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: