Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Αίτησης Για Ραντεβού Καταγραφής Αιτούντων Άσυλο

Ανακοινώνεται ότι σήμερα Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023 και με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αιτούντων άσυλο, τίθεται σε εφαρμογή, εκ νέου, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής αίτησης προγραμματισμού καταγραφής αιτούντων άσυλο, οι οποίοι/ες δεν είχαν καταγραφεί έως τώρα σε ΚΥΤ/ΚΕΔ της χώρας. 

Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε και είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, αραβικά, ντάρι, μπεγκάλι, φαρσί, αλβανικά, παστού, ουρντού, τουρκικά, λινγκάλα και κιρμαντζί, με δυνατότητα επέκτασης σε περισσότερες γλώσσες μελλοντικά. 

Ο σύνδεσμος της πλατφόρμας είναι ο ακόλουθος: https://asylum.migration.gov.gr/international-protection-registration/

 Η πλατφόρμα απευθύνεται σε όσους πολίτες τρίτων χωρών θέλουν να υποβάλουν αίτημα διεθνούς προστασίας στη χώρα μας. 

Εξαίρεση αποτελούν 

(α). οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν ήδη υποβάλλει αίτημα ασύλου, 

(β). οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, 

(γ). οι ποινικώς κρατούμενοι, 

κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών οι οποίες δύνανται για την εξυπηρέτηση τους να συνεχίσουν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ασύλου. 

Υπενθυμίζεται ότι για την κατάθεση Μεταγενέστερου αιτήματος ασύλου υπάρχει ειδική πλατφόρμα και διαδικασία από την αρμόδια Υπηρεσία Ασύλου. 

Ως Κέντρα Καταγραφής αιτούντων άσυλο, ορίζονται τα ΚΥΤ Διαβατών και ΚΥΤ Μαλακάσας, με ραντεβού καταγραφής τα οποία ξεκινούν τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023. 

 

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: