Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου – Βάση για έντονη διαπραγμάτευση

Παρουσιάστηκε σήμερα η εδώ και καιρό αναμενόμενη πρότασή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, δήλωσε σχετικά:

«Προκειμένου να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η κοινή μεταναστευτική πρόκληση, σήμερα και στο μέλλον, απαιτείται μια συνεκτική και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτή η πολιτική αφορά όλα τα κράτη-μέλη, ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει, όμως, για εκείνα τα κράτη που, όπως η Ελλάδα, βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και αντιμετωπίζουν τις άμεσες συνέπειες του μεταναστευτικού φαινομένου. Γι’ αυτό και η χώρα μας ήταν, είναι και θα είναι διαρκώς και ενεργά παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για το νέο Σύμφωνο με προτάσεις και πρωτοβουλίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε προσπάθεια να συγκεράσει αποκλίνουσες απόψεις, προερχόμενες από διαφορετικές ομάδες κρατών. Το Σύμφωνο αποτελείται από μία σειρά νομοθετικών προτάσεων που επικεντρώνονται στον καθορισμό των βασικών παραμέτρων της ευθύνης των κρατών-μελών και του καταμερισμού της μέσω ενός μηχανισμού αλληλεγγύης, στις διαδικασίες ελέγχου, υποδοχής και επιστροφών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και στην διαχείριση έκτακτων καταστάσεων.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα κείμενα που παρουσιάστηκαν σήμερα θα αποτελέσουν αντικείμενο έντονων διαπραγματεύσεων. Κατά τη διάρκειά τους θα υποστηρίξουμε ενεργά και αποφασιστικά τις θεμελιώδεις θέσεις μας.

 Αυτές είναι:

  • Η υποχρεωτική αλληλεγγύη και ο δίκαιος επιμερισμός του βάρους μεταξύ όλων των κρατών-μελών, που θα εξισορροπεί την ευθύνη την οποία επωμίζονται τα κράτη πρώτης υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως μετεγκαταστάσεων.
  • Η ενίσχυση των  επιστροφών στις χώρες καταγωγής και προέλευσης, εκείνων που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, μέσω ενός ουσιαστικού κοινού ευρωπαϊκού συστήματος επιστροφών.
  • Η λειτουργία ενός μηχανισμού αποτελεσματικής αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών και κρίσεων, με ταχεία και έμπρακτη στήριξη των κρατών μελών που καλούνται να τις αντιμετωπίσουν.

Για την αποτελεσματική προώθηση των θέσεών μας, θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε και να αναζητούμε κοινούς τόπους με όλους τους εταίρους, κυρίως όμως με τις χώρες πρώτης γραμμής, με τις οποίες αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και μοιραζόμαστε ανάλογες αντιλήψεις, ανησυχίες και προτεραιότητες. Πέραν αυτών, θα συνεργασθούμε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Έλληνες Ευρωβουλευτές.

Για τη στρατηγική και την τακτική που θα ακολουθηθεί και τις συγκεκριμένες θέσεις που θα υποστηριχθούν κατά την επικείμενη διαπραγμάτευση, έχει ήδη συγκροτηθεί διυπουργική ομάδα εργασίας με συμμετοχή των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η ομάδα αυτή  θα συνέρχεται σε τακτά διαστήματα συνεργαζόμενη στενά με την ελληνική Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: