Συνάντηση της Υπηρεσίας Ασύλου με αντιπροσωπεία Σύρων προσφύγων και Παλαιστινίων προσφύγων από τη Συρία

Η Υπηρεσία Ασύλου επεξεργάστηκε τα αιτήματα Παλαιστίνιων προσφύγων που ζούσαν στη Συρία και όσοι έχουν έγγραφα ταυτοποίησης θα μπορούν από τη Δευτέρα 12/1/2015 να υπαχθούν και αυτοί στην ταχεία διαδικασία. Σήμερα, Πέμπτη 08/01/2015, έλαβε χώρα συνάντηση της Υπηρεσίας Ασύλου με αντιπροσωπεία Σύρων προσφύγων και Παλαιστινίων προσφύγων από τη Συρία, καθώς και πολιτών που τους συμπαρίστανται, όπου επισημάνθηκαν τα εξής:

Η Υπηρεσία Ασύλου, με το υπάρχον προσωπικό, εργάζεται σε εξαντλητικούς ρυθμούς για να καταγράφει, εξετάζει και εκδίδει απόφαση για τα αιτήματα δέκα Σύρων την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών, όπως αποδεικνύεται και από τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται. Προτεραιότητα έχει δοθεί στις οικογένειες, τους αρρώστους και τις εγκύους. Η καταγραφή των αιτημάτων των παιδιών είναι εξίσου απαιτητική με των ενηλίκων.

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα εκδίδονται εντός 15 ημερών, εκτός εάν υπάρχει καταγραφή του ατόμου σε εθνικούς ή ευρωπαϊκούς καταλόγους ανεπιθύμητων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προηγείται η διαγραφή από τους καταλόγους αυτούς, ώστε τυχόν μετάβαση με το ταξιδιωτικό έγγραφο που εκδίδεται να μην ενέχει τον κίνδυνο σύλληψης του κατόχου. Η τυχόν καθυστέρηση πέραν των 15 ημερών είναι συνήθως της τάξης μερικών ημερών.

Όσον αφορά στα αιτήματα διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από Παλαιστίνιους που ζούσαν στη Συρία, η Υπηρεσία επεξεργάστηκε τα σχετικά ζητήματα, και όσοι έχουν έγγραφα ταυτοποίησης θα μπορούν από τη Δευτέρα 12/1/2015 να υπαχθούν και αυτοί στην ταχεία διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία ασύλου είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, που έχει ως σκοπό τη χορήγηση διεθνούς προστασίας σε όσους το δικαιούνται σύμφωνα με τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η απονομή διεθνούς προστασίας είναι μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη που δεν μπορεί να είναι αυθαίρετη χάριν της ταχύτητας, απαιτεί δε εξατομικευμένη προσέγγιση. Στη συνάντηση παρευρέθη και εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: